Bülten 2021

2021 Yılı SMMM-YMM Ücret Tarifesi

BÜLTEN (2021-22)

2021 YILI SM-SMMM-YMM ÜCRET TARİFESİ

31 Aralık 2020 gün ve 31351(Mükerrer 5) sayılı Resmi Gazete’de 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  yayımlandı.

Söz Konusu Asgari Ücret Tarifesine ulaşmak için  tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021