Bülten 2021

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

BÜLTEN 2021-23

GERİ KAZANIM

KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

30 Aralık 2020 gün ve 31350 (Mükerrer 2) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) ile,

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren ekte belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021