Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Broşür Yayınlandı

BÜLTEN 2020-188

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ  VE TRAFİK PARA CEZASI BORÇLARININ   YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BROŞÜR YAYINLANDI

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC) ve diğer idari para cezası gibi borçların yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca  hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

– Yapılandırma Kapsamına Giren MTV ve TPC Borçları Hangileridir?

– Yapılandırılan MTV ve TPC Borçlarında Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

– Başvurular Nasıl, Nereye ve Ne Zaman Yapılacaktır?

– Borçlar Hangi Sürede ve Nasıl Ödenecektir?

– Peşin Ödeme ve İndirim

– Taksitli Ödeme

– İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemede İndirim-Ödeme Kanalları

konuları açıklanmaktadır.

İlgili Broşüre ulaşmak için tıklayınız.