Bülten 2020

7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2020/1)

BÜLTEN 2020-187

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2020/1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 30/11/2020 gün ve 21002710-010.06.01[37-      ] sayılı 2020/1 Seri No.lu 7256 sayılı Kanun İç Genelgesinde,

Aşağıdaki başlıklarda açıklamalar yapılmıştır.

A- BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

B- BAŞVURUDA BULUNAN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN HACİZ İŞLEMLERİ

C- CEBREN TAHSİL EDİLEN PARALARLA EMANETTEKİ PARALARIN MAHSUBU

Ç- DİĞER HUSUSLAR

İç Genelge için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

03.12.2020