Bülten 2021

2021 KDV İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2021-05)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 33)

İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI

29 Aralık 2020 gün ve 31349(1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)” yayınlandı.

Bu genel tebliğde;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiş iken bu sınır 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021