Bülten 2020

7256 sayılı Kanun Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakların Yapılandırılması

BÜLTEN 2020-181

7256 SAYILI KANUN UYARINCA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA GENELGE

17 Kasım 2020 gün ve  31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“da,  Sosyal Güvenlik Kurumunun  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ettiği 2020 Ağustos ve önceki aylara ait Kurum alacakları yapılandırma kapsamına girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta primleri Genel Müdürlüğü, 17.11.2020 gün ve E-51592363-010.06.02-14004230 sayılı  2020/45 nolu GENELGE’si ile “7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” hakkında açılamalarda bulunmuştur.

Sözü edilen açıklamaların olduğu genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

19.11.2020