Bülten 2020Bültenler

Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

BÜLTEN 2020-153

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi “https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html”  adresinde yayımladığı 20.08.2020  tarihli “Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu” da;

“Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.”

denilmiştir.

Sözü edilen duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

21.08.2020