Mücbir Sebep Hali Kalkan 65 Yaş Üstü Mükelleflerin Beyan ve Ödeme Yükümlülüğü

BÜLTEN 2020-128

MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDAKİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLAN BAZI MÜKELLEFLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ KALDIRILMASI NEDENİYLE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BEYAN VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 02.06.2020 TARİHLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığının 01.06.2020 tarihli, “Mücbir Sebep Hali  kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru” Özet olarak aşağıdadır

İçişleri Bakanlığının 29/5/2020 tarihli  Genelgesi ile, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir.

Buna göre;

1-65 Yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar ile meslek mensuplarının Ticari, Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı mükellefleri nedeniyle ertelenen mükellefiyetlerinin (2020 Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ilişkin muhtasar, KDV beyannameleri, Form BaBs, e defter oluşturma, imzalama ve berat alma işlemleri hariç), 24.3.2020 tarihinde başlayan mücbir sebep nedeniyle verilmemiş beyannameleri; 2020 Şubat muhtasar ve KDV, 2020 1.Dönen Geçici Vergi, 2019  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,

Mücbir sebep hali 01.06.2020 tarihinde kalktı.

2-65 yaş üstü Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı olmayan (GMSİ,MSİ, vs) mükelleflerin aktif sigortalı çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasından muaf tutulanların mücbir sebep hali 01.06.2020 tarihinde kalktı.

Aktif sigortalı olmayan ve sokağa çıkma yasağı devam edenlerin mücbir sebep hali devam ediyor.

3-24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin  (2020 Mart, Nisan ve Mayıs; Muhtasar, KDV Beyannameleri, Form Ba Bs bildirimleri, e defter oluşturma ve berat süreleri hariç),

Mücbir sebep hali 01.06.2020 tarihinde kalktı

Mücbir sebep halleri 01.06.2020 tarihinde kalkanlar, 2020 Şubat Muhtasar ve KDV, 2019 Yıllık Gelir Vergisi 2020 Yılı I. Dönem Geçici Vergi Beyannameleri 16.06.2020 günü sonuna kadar verilecek ve aynı sürede ödenecektir.

65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri, 2020 Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ilişkin muhtasar, KDV beyannameleri, Form BaBs, e defter oluşturma, imzalama ve berat alma, ödeme işlemleri için  (1Nisan-30 Haziran mücbir sebep dönemi) mücbir sebep hali  devan etmektedir.

02.06.2020 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.06.2020