Bülten 2020

Elektronik Ortamda Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu 1 Haziran 2020

BÜLTEN 2020-110

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNAN MÜKELLEFLER 1 HAZİRAN 2020TARİHİ İTİBARİYLE SERBEST MESLEK MAKBUZLARINI ZORUNLU OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLEYECEKLERDİR

01 Şubat 2020 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerce (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.

01 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren serbest meslek faaliyetine başlayacak olan yukarda yazılı serbest meslek mükellefleri ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Serbest meslek mükelleflerinin, e-imza araçları veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin ederek e serbest meslek makbuzlarını  düzenleyebileceklerdir.

E serbest meslek makbuzunu düzenleyebilmek için aşağıda yazılı yöntemlerden birinin seçilmesi gerekmektedir.

a-GİB Portal Yöntemi

b-Özel Entegratör Yöntemi:.

c-Doğrudan Entegrasyon Yöntemi:

Bu konuda Vergi İdaresince hazırlanmış duyuru ve eki klavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,20.05.2020