Bülten 2020

Kira Sertifikaları Gelir ve Satış Kazançları Tevkifat Oranı Yüzde 10 Oldu

BÜLTEN 2020-112

KİRA SERTİFİKALARI GELİR VE SATIŞ KAZANÇLARI

TEVKİFAT ORANI YÜZDE 15 OLDU

24 Mayıs 2020 gün ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Mayıs 2020 gün ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun  geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında  değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15 oranında stopaj yapılması öngörülmüştür.

Değişiklik öncesi % 10 oranında tevkifat uygulanmakta idi.

Değişiklik kararı, yayım tarihinden (24 Mayıs 2020) itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.05.2020