Bülten 2020

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu

BÜLTEN 2020-79

518 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP DURUM SORGUSU

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulama İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkündür.

Bunun için mükelleflerin interaktif vergi dairesi sitesi adresinden ,vergi kimlik no, vergi dairesinden alınan şifre ve güvenlik kodu doldurularak girilecektir. Çıkan sayfada “BİLGİLERİM” menüsüne tıklanacaktır. Çıkan menüde yer alan  “518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durumu” menüsüne tıklanınca mücbir sebep durumu olup olmadığı görülecektir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,30.03.2020