Bülten 2020

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30.09.2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

BÜLTEN 2020-98

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMI 30/09/2020 TARİHİNE KADAR %25 İLE SINIRLANDIRILDI

Ticaret Bakanlığı 20.04.2020 tarihli duyurusunda, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13 üncü Madde ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı geçici bir süreyle belirli esaslara bağlandığını bildirerek açıklamada bulunmuştur.

Buna göre;

Sermaye şirketlerince geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler 30/9/2020 tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyecektir.

Şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’i dağıtıma konu edilebilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bu süre, koronavirüsün ekonomik faaliyetlere etkisi de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanınca üç aya kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeden istisna tutulacak şirketlerin belirlenmesi hususunda Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Duyuru metni aşağıdadır.

Erdoğdu Öz

Yeminli  Mali Müşavir

İstanbul,22.04.2020

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Duyurusu

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sınırlandırıldı

Koronavirüs nedeniyle ticari hayatta meydana gelen yavaşlamanın, sermaye şirketlerinin finansal yapıları üzerinde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları bertaraf etmek ve şirketlerimizin ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13 üncü Madde ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı geçici bir süreyle belirli esaslara bağlanmıştır.

Bu çerçevede, sermaye şirketlerince geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler 30/9/2020 tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyecektir.

Şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’i dağıtıma konu edilebilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bu süre, koronavirüsün ekonomik faaliyetlere etkisi de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanınca üç aya kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

Ayrıca, söz konusu düzenlemeden istisna tutulacak şirketlerin belirlenmesi hususunda Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Konu hakkında Bakanlığımızca yapılacak düzenlemeler ile açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır.

Ticaret Bakanlığı/20.04.2020