Bülten 2020

518 VUK Genel Tebliği – Mücbir Sebep Nedeniyle Uzayan E-Defter Berat Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2020-99

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE UZAYAN E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29.04.2020 tarihli “E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu” nda, 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme sürelerinde değişiklik yapıldığını bildirerek, bu işlemlerin normal süreleri ve  uzatılmış sürelerini kapsayan bir tablo hazırlamıştır.

Sözü edilen duyuru ve eki tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,29.04.2020fefter oluşturma,imzalama ,e defter