Bülten 2020

1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2020-05

1.1.2020 TARİHİ İTİBARİYLE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı 18.12.2019  tarihli duyurusunda;hali hazırda e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil olanlar 1.1.2020’de, 1.1.2020’den sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar ise e-Fatura uygulamasına geçilen tarihte;

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak,

– e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak,

düzenlemelerinin zorunlu olduğunu bildirmiştir.

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler  hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır.

Mükellefler, e-Arşiv  Fatura uygulamasını;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ),

Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ),

Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.

Aşağıda sayılan mükellefler, 1.1.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren faturalarını, e-Fatura olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,

1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler,

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Bu duyuru için tıklayınız.