Bülten 2020

31.05.2021 Tarihine Kadar Yapılan Kira Ödemelerinde Vergi Tevkifatı %10

BÜLTEN 2020-192

01.01.2021-31.05.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ TEVKİFATI %10

31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın  1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20,

b)Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

c)Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,”

Buna göre, yukardaki ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan gelir vergisi tevkifatı 31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararla 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanmaktadır.

Ancak, 23 Aralık 2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2020 gün ve 3319 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1.1.2021 tarihinden  31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu oranların (% 10) uygulanma devam edileceği açıklanmıştır.

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,”

Belirtilen ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan kurumlar vergisi tevkifatı 31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararla 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanmaktadır.

Ancak, 23 Aralık 2020 gün ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Aralık 2020 gün ve 3319 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1.1.2021 tarihinden  31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu oranların (% 10) uygulanma devam edileceği açıklanmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.12.2020