Bülten 2020

Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenen Vergi Beyan-Bildirim ve SGK Bildirim ile Ödeme Son Tarihleri

BÜLTEN 2020-89

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENEN VERGİ BEYAN-BİLDİRİM VE SGK BİLDİRİM İLE ÖDEME SON TARİHLERİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, aşağıdaki tablodaki Mart 2020 tarihindeki vergi beyannameleri, bildirimleri ve ödemeleri 125 ve 126 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile tabloda belirtildiği gibi ertelemiştir.

Aynı Bakanlık, Koranavirüs salgını nedeniyle, 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak vergi beyanı, bildirimi ve ödemeleri tabloda yer aldığı şekilde ertelemiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu da, 02.04.2020 gün ve 5157380 sayılı Genel Yazısı ile Nisan, Mayıs ve Haziran ayıda verilecek Sosyal Güvenlik Primine ait ödemeleri tabloda görüldüğü şekilde ertelemiştir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 10.04.2020

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENEN VERGİ BEYAN-BİLDİRİM VE SGK BİLDİRİM İLE ÖDEME SON TARİHLERİ
DÖNEMİ VE TÜRÜ BEYAN VE BİLDİRİM  SON TARİHLERİ VERGİ VE SGK PRİM ÖDEME SON TARİHLERİ
Dönemi Türü Yasal

Tarih

Ertelenen

Tarih

Yasal

Tarih

Ertelenen Tarih
Mart 2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 31.03.2020 30.04.2020 31.03.2020 30.04.2020
2020 Şubat KDV Beyannamesi 26.03.2020 28.04.2020 26.03.2020 28.04.2020
2020 Şubat Ba Bs Bildirimleri 31.03.2020 30.04.2020
Gelir Vergisi Mükellefleri 2019 Aralık Defter Beratı Yükleme Süresi 31.03.2020 30.04.2020
2020 Şubat Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesi 23.03.2020 31.03.2020
Nisan 2020 2020 Mart KDV Beyannamesi 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
2020 Mart Muhtasar Beyanname 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
2020 Mart Ba Bs Bildirimleri 30.04.2020 27.07.2020
2020 Ocak Defter Beratı Yükleme Süresi 30.04.2020 27.07.2020
2019 Aralık Kurumlar
Vergisi Mükellefleri Defter Beratı Yükleme Süresi
30.04.2020 27.07.2020
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 30.04.2020 01.06.2020 30.04.2020  01.06.2020
2020 Mart SGK Bildirgesi 24.04.2020 27.04.2020 27.04.2020   02.11.2020
Mayıs 2020 2020 Nisan KDV Beyannamesi 27.05.2020 27.07.2020 27.05.2020 27.11.2020
2020 Nisan Muhtasar Beyanname 27.05.2020 27.07.2020 27.05.2020 27.11.2020
2020 Nisan Ba Bs Bildirimleri 01.06.2020 27.07.2020
2020 Şubat Defter Beratı Yükleme Süresi 01.06.2020 27.07.2020
2020 Nisan SGK Bildirgesi 25.05.2020 01.06.2020 01.06.2020 30.11.2020
Haziran 2020 2020 Mayıs KDV Beyannamesi 26.06.2020 27.07.2020 26.06.2020 28.12.2020
2020 Mayıs Muhtasar Beyanname 26.06.2020 27.07.2020 26.06.2020 28.12.2020
2020 Mayıs Ba/Bs Bildirimleri 30.06.2020 27.07.2020
2020 Mart Defter Beratı Yükleme Süresi 30.06.2020 27.07.2020
2020 Mayıs SGK Bildirgesi 23.06.2020 23.06.2020 30.06.2020 31.12.2020