Bülten 2020

Tüm Türkiye’de Uygulanacak Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Uygulaması Bazı İllerde I Temmuz 2020 Tarihine Ertelendi

BÜLTEN 2020-85

TÜM  TÜRKİYE’DE UYGULANACAK OLAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI BAZI İLLERDE I TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

4 Nisan 2020 gün ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)” de, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin  15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde”

Bu hükme göre,

-Geçici 4 üncü maddesinde yer alan Kırşehir 1.6.2017, Amasya, Bartın ve Çankırı 1.1.2018 tarihinden itibaren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçmişlerdir. Bursa, Eskişehir ve Konya illeri de 1.1.2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlamışlardır.

-Diğer illerde uygulama, 1.3.2020 tarihinden 1.7.2020 tarihine  ertelenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,04.04.2020