Bülten 2020

2020 Mart Ayında Verilecek KDV Beyan ve Ödeme, Ba Bs Formlarının Verilme, E-Defter Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN 2020-74

MART AYINDA VERİLMESİ GEREKEN KDV BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ

BA BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ

E DEFTERLERİN OLUŞTURMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE E DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRESİ

UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.03.2020 gün ve VUK-126/2020-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri-126 da, aşağıda belirtilen vergi ödevlerinde süre uzatımları yapılmıştır.

1Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2 Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3- Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,23.03.20202