Bülten 2020

2020 Yılı SM-SMMM-YMM Ücret Tarifesi

BÜLTEN (2020-30)

2020 YILI SM-SMMM-YMM ÜCRET TARİFESİ

31 Aralık 2019 gün ve 30995(Mükerrer 4) sayılı Resmi Gazete’de 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  yayımlandı.

Söz Konusu Asgari Ücret Tarifesine ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2020