Bülten 2019

Bülten 2019-41 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırahların Gelir Vergisinden İstisna Tutarları (2019 Yılı)

BÜLTEN (2019-41 )

YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLARI (2019 YILI)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun harcırah istisnası uygulamasına ilişkin uygulamaları 24 ncü  maddesinin 1 nci ve 2 nci bendinde yer almaktadır.

1.bend, Harcırah Kanunu kapsamında olan kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak  yapılan ödemeler,

2.bend de ise ,

“Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur); “

gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.

1-Vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları

Harcırah tutarlarının hesaplanmasında devlet memurlarının brüt aylık tutarları dikkate alınır ve  2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H)  cetvelindeki tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Bu tutarlar 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 ücretlerine göre hesaplanmıştır.

Buna göre,  bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

01.01.2019-30.06.2019 Dönemi için Brüt Ayık(TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutar (TL)
3.284,86 TL ve fazlası 61,50
3.261,35-3.284,85 arası 51,60
2.974,04-3.261,34 arası 48,15
2.608,37-2.974,04 arası 45,20
2.163,68-2.608,37 arası 39,85
2.163,67 TL ve daha aşağısı 38,75

2-Vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarları

a-Yurt dışı harcırah (KKTC Hariç) istisnaları

Yurt dışı harcırahlarda daha önceki yıla göre bir farklılık olmamıştır. Memur maaş aralıkları değişmiştir.

Buna göre,  bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

1-İstisna harcırahlar (01.01.2019-30.06.2019 arası)

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
  3.284,86 TL ve daha fazla aylık alanlar 3.284,85-

3.261,35 TL arasında

aylık alanlar

3.261,34- 2.974,04TL   

arasında

aylık alanlar

2.974,03– 2.608,37TL  

arasında    aylık alanlar

2.608,36-2.163,68TL arasında  

aylık alanlar

2.163,67 TL ve daha az aylık alanlar
A.B.D.(A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya   Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 21.235 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.

 

b-KKTC Harcırah istisnaları

Bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

01.01.2019-30.06.2019 Dönemi için Brüt Ayık(TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutar (TL)
3.284,86 TL ve fazlası 161,15
3.261,35-3.284,85 arası 140,45
2.216,58-3.261,34 arası 120,40
2.163,68-2.216,57 arası 100,35
2.163,68-2.216,57 arası 100,35
2.163,67 TL ve daha aşağısı   80,30

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,10.02.2019