Bülten 2019

Bülten 2019-87 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 1.500 TL Olarak Yeniden Belirlendi

BÜLTEN 2019-87

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI

1.500 TL OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ

19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karar 20.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,22.07.2019