Bülten 2019

Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi İle Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar

BÜLTEN 2019-153

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 37 NCİ MADDESİ İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRELERİ HAKKINDA KARAR

30 Aralık 2019 gün ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Aralık 2019 gün ve 1950 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

1-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesinin, mezkur maddede düzenlenen şekilde, (2017, 2018 ve 2019) yerine 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanmasına,

2- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım harcamalarına ilişkin olarak indirimli kurumlar vergisi kapsamında yatırım katkı oranları ve yatırıma katkı tutarlarının kullanımı yönünden sağlanan avantajların (2017,2018 ve 2019) yerine 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 30.12.2019