Bülten 2019

Bülten 2019-24 Bazı Motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi Hakkında Karar

BÜLTEN (2019-24)

 BAZI MOTOSİKLETLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HAKKINDA KARAR

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.2018 gün ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Karar’ında “Bazı motosikletlerin özel tüketim vergisi 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

G.T.İ.P. Mal İsmi Vergi Oranı %
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yatdımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar(sepetli olsun olmasın);

Sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

-Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler

0
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı,iki,üç ve dört tekerlekli taşıtlar. 0
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler 0

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 03.01.2019