Bülten 2019

Bülten 2019-12 2019 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

 

BÜLTEN (2019-12 )

2019 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

31 Aralık 2018 gün ve 30642 (Mükerrer 3) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol  Genel Müdürlüğünün 60 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2019 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 13,50
b) Beyanname 13,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 27,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 133,50
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 89.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 45,00
7 – Aile cüzdanları 121,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 166,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 148,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 124,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 8,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 12,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 89,00

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01,2019