Bülten 2019

2019-105 Bir Vergi Dairesi Yetki Alanından Başka Bir Vergi Dairesi Yetki Alanına Nakil İşlemleri

BÜLTEN 2019-105

BİR VERGİ DAİRESİ YETKİ ALANINDAN BAŞKA BİR VERGİ DAİRESİ YETKİ ALANINA İŞ YERİNİ VEYA KANUNİ MERKEZİNİ NAKLEDEN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER YENİDEN BELİRLENDİ

19 Ekim 2019 gün ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:240) nde Değişikli Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510)” ile;

– Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

– Yeni vergi dairesince işlemlerin tamamlanması ile birlikte eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemlerinin elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

– Adres değişikliği yapan mükelleflerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmek için yaptıkları başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyeceği açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,22.10.2019