Bülten 2019

Bülten 2019-11 2019 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarında Dikkate Alınacak Kurlar

BÜLTEN(2019-11)

2019 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR

31 Aralık 2018 gün ve 30642 ( Mükerrer 3)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 83 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2019 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise ekte yer alan tebliğde  gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2019