Bülten 2018

Bülten 2018-139 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 503 Seri Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN  2018-139

2018 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 503 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

30.11.2018 gün ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73  olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2018 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları.

503 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 30.11.2018

 

30 Kasım 2018 CUMA            Resmî Gazete                          Sayı : 30611

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 503)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.