Bülten 2018

Bülten 2018-124 Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

BÜLTEN 2018-124

OTOMOBİLLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

24 Eylül 2018 gün ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Eylül 2018 gün ve 132 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların “ Diğerleri”  satırı altında yer alan otomobillerin özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki gibi (daha önceki matrahlar parantez içine alınmış ve üzeri çizilmiştir) tespit edilmiştir.

Bu karar, yayım tarihi olan 24 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mal İsmi Vergi Oranı %
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50’sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

– Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı (46.000)  70.000 TL’yi aşmayanlar

— Özel tüketim vergisi matrahı (46.000)  70.000 TL’yi aşıp (80.000) 120.000 TL’yi aşmayanlar.

— Diğerleri

 

 

45

 

50

60

— Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000cm3’ü geçmeyenler

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kw’ geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler.

—- Özel tüketim vergisi matrahı (57.000) 85.000 TL’yi aşmayanlar

—- Özel tüketim vergisi matrahı (57.000) 85.000 TL’yi aşıp (91.000) 135.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

 

45

 

50

60

— Diğerleri

—- Özel tüketim vergisi matrahı (114.000) 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

 

100

110

— Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kw’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler.

—- Özel tüketim vergisi matrahı (114.000) 170.000 TL’yi aşmayanlar

—- Diğerleri

— Diğerleri

 

 

 

100

110

160

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız