Bülten 2018-131 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

BÜLTEN 2018-131

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ni yayınlamıştır.

Bu rehberde Veraset ve İntikal Vergisinin;

-Konusu,

-Vergiyi Doğuran Olay,

-Mükellefi,

-Muafiyetler,

-İstisnalar,

-Beyannamesi,

İle ilgili hususlar ve diğer vergisel hükümler açıklanmıştır.

İlgili rehber için tıklayınız.