Bülten 2018

Bülten 2018-130 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması I Temmuz 2019 Tarihine Ertelendi

BÜLTEN 2018-130

1 EKİM 2018 TARİHİNDE TÜM  TÜRKİYE’DE UYGULANACAK OLAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI I TEMMUZ 2019 TARİHİNE ERTELENDİ

27 Ekim 2018 gün ve 30 578 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)” de, 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

Bu hükme göre, 1 Ekim 2018 tarihinde tüm  Türkiye’de uygulanacak olan Muhtar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması I Temmuz 2019 tarihine ertelendi.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız