Bülten 2018-45 Son Günü 26 Mart 2018 Tarihi Olan Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Uzatıldı

 

BÜLTEN 2018-45

SON GÜNÜ 26 MART 2018 TARİHİ OLAN GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME SÜRESİ  2 NİSAN 2018 TARİHİNE UZATILDI

23.03.2018 tarih ve VUK-101 / 2018 -5 sayılı 101 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca;

26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Söz konusu Sirküler aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 23.03.2018

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/101

Konusu: 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 23/03/2018

Sayısı  : VUK-101 / 2018-5

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı