Bülten 2018

Bülten 2018-119 Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin 7143 Sayılı Kanundan Yararlanma Esasları Hakkında 20 Seri Nolu KDV Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-119

ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN 7143 SAYILI KANUNDAN YARARLANMA ESASLARI HAKKINDA 20 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ

06 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;

Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan mükelleflerin 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınıp alınmayacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,06.09.2018