Bülten 2018

Bülten 2018-71 SMMM ve YMM’lerin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası

BÜLTEN 2018-71

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İSTİSNASI

15.05.2018 gün ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.04.2018 gün ve 2018/32 sayılı kararında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları belirlenmiştir.

Buna göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler istisna tutulanlar arasında sayılmıştır.

Ayrıca,

1-Herhangi bir veri kayıt sisteminin paçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

2-Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler

3- Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan, Sendikalar ve Toplu İş Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

4-Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

5-Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

da sözü edilen istisnadan yararlanır.

İlgili karar için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,15.05.2018