Bülten 2018

Bülten 2018-106 4447 Saylı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci Maddesine Göre İşe Alınan Ücretlilerin Vergilendirilmesine İlişkin 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN (2018-106)

4447 SAYLI KANUNUN GEÇİCİ 19 VE 20 NCİ MADDESİNE GÖRE İŞE ALINAN ÜCRETLİLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 304 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde,4447 saylı Kanunun Geçici 21 nci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Genel Tebliğe Ulaşmak İçin tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,06.07.2018