Bülten 2018-77 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2018-77

7144 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

25.05.2018 gün ve 30431 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 23 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunda 19 kanunda değişiklik yapılmış olup, 1 maddesi Vergi Usul Kanununda ve 1 maddesi de Katma Değer Vergisi Kanununda yapılmıştır.

7144 sayılı Kanunun hangi kanunlarda hangi maddelerinde değişiklik yapıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7144 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/Kaldırılan

Maddeler

1, 2 1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3,5
3 5659 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu Ek 1
4 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek 11
5 213 Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 31
6 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 38
7 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 7
8 3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Ek.1
9 3621 Kıyı Kanunu 6
10 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun 6
11 4734 Kamu İhale Kanunu 21
12 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici Madde 3
13 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile Odalar ve Borsalar Kanununu 65,Geçici Madde 19
14 5216 Büyükşehir    Belediyesi   Kanunu 7
15 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 6
16 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 102
17 5543 İskan Kanunu Geçici Madde 10
18,19 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 30, Geçici Madde 3
20 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Geçici Madde 7
21 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 123
22 Yürürlük    
23 Yürütme    

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.05.2018