Bülten 2018

Bülten 2018-45 Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Defter Tasdikleri Hakkında 493 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-45

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA 493 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinde, “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili yayınlanan genel tebliğde, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda ilgili genel tebliğ konu başlıkları aşağıdadır.

– Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik işleminin şekli,

– Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu bakımından tasdik edilmesi zorunlu olan defterler

– Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik işlemlerine ilişkin bildirim zorunluluğu

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,23.03.2018