Bülten 2018

Bülten 2018-39 2018 Hazır Beyan Uygulamalı Rehber

BÜLTEN 2018-39

2018 HAZIR BEYAN UYGULAMALI REHBER

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi uygulamasını yapmaktadır.

Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar olanlar bu Sistemi kullanabilirler.

Bu gelirlerin yanında ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimiz, bu gelir unsurlarından elde ettikleri gelirleri toplayarak yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerektiğinden, bu Sistem’den beyanname veremezler.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu sistemi kullanacaklar için “2018 Hazır Beyan Sistemi Yardım Rehberi” ni hazırlamıştır.

Bu rehberde uygulamalı olarak;

-Siteme Giriş,

-Beyanname Doldurma,

-Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartıyla Ödeme

-Sicil Bilgileri,

-Daha Önce Verilmiş Beyannameler,

-Doldurulan Beyannamelerin Özet Bilgileri,

-Yapılan Kesintiler (Stopaj),

gibi bilgiler vardır.

Bu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,04.03.2018