Bülten 2018

Bülten 2018-22 ÖTV III Sayılı Listede Değişikliklik,Gazoz,Meyveli İçecek,Soğuk Çay,Makaron

BÜLTEN (2018-22)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 75 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listeye eklenmek suretiyle verginin kapsamına alınan 20.09, 22.02, 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.91.00.00.00 ve 4813.10.00.80.00 GTİP numaralı (meyve nektarları, meyveli gazozlar, sade gazozlar, meyveli içecekler, enerji içecekleri, soğuk çay gibi bazı alkolsüz içecekler ile makaron) malların vergilendirilmesine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde gerekli değişikliklerin ve açıklamaların yapıldığı Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.