Bülten 2018

Bülten 2018-21 GVK, ÖTV, KKDF ve Tütün Fonu Hakkında BKK

BÜLTEN (2018-21)

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 82 NCİ MADDESİ İLE BAZI MALLARA  UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME  FONU KESİNTİSİ ORANLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11176 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile;

1- Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.

2- Bankalarca çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 TL’ye kadar olan kredilerde, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinde düzenlenen, tam mükellef gerçek kişi bireysel katılım yatırımcılarına yönelik gelir vergisi teşviki uygulamasının süresi 5 yıl uzatılmıştır.

4- Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının, 2018 yılının Ocak-Haziran dönemi için otomatik güncellemeye tabi tutulmaması, dolayısıyla artırılmaması sağlanmıştır.

5- Makarona ilişkin ÖTV oranı ve asgari maktu vergi tutarı yeniden belirlenmiştir.

6- Yabancı tütün ithalatından ton başına 300 $ olarak alınmakta olan tütün fonu tutarı, ton başına 150 $ olarak yeniden belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.