Bülten 2018

Bülten 2018-11 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

BÜLTEN ( 2018-11 )

2018 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

29 Aralık 2017 gün ve 30285 (Mükerer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2018 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri yayınlanmıştır.

Bu tarifeler aşağıdadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1-Otomobil,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 -15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
 100 –250 cm³ e kadar 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00
 251-650 cm³ e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
651-1200 cm³ e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.814,00 739,00 587,00 288,00


2-31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir(7061 sayılı Kanunun.26 ncı maddesiyle eklenen geçici madde).

(I/A) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
 100 –250 cm³ e kadar 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00
 251-650 cm³ e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
651-1200 cm³ e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.814,00 739,00 587,00 288,00


(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 (II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 888,00 587,00 288,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 2.241,00 1.339,00 587,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.687,00 2.241,00 888,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00
  46 kişi ve yukarısı 3.587,00 2.991,00 1.791,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 797,00 529,00 260,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.611,00 935,00 529,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.421,00 2.014,00 797,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00
   20.001 kg ve yukarısı 4.039,00 3.229,00 1.877,00


C.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre

vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00
  20.001 kg ve yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2018