24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 1, 6, 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.