Bülten 2017

Bülten 2017-98 Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi İstisnası

 

BÜLTEN 2017-98

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VEYA ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNASINA İLİŞKİN 13 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünde de, “Türkiye’de kurulu  gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıkların kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.” açıklaması bulunmaktadır.

1 Aralık 2017 gün ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bu açıklamaya ilave açıklamalar getirilmiştir.

Bu açıklamalarda; bu istisna düzenlemesi esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsamakta olduğu, portföyü bunlar dışında kalan varlıklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş olsalar dahi, bahse konu bentte düzenlenen istisna kapsamına girmediği açıklanmaktadır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.12.2017