Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

29 Haziran 2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Esas, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklikler olmakla birlikte aşağıdaki kanunlarda da değişiklikler olmuştur.

1-406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu

2-7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

3-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

4-1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

5-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

6-4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

7-4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun

8-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

9-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

10-5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu

11-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

12-5411 sayılı Bankacılık Kanunu

13-5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

14-5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

15-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun

16-5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun

17-5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

18-233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Bu kanuna ulaşmak için tıklayınız