Bülten 2017

Bülten 2017-134 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi Genel Uygulaması 1 Temmuz 2018 Tarihine Ertelendi

BÜLTEN 2017-134

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN  ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GENEL UYGULAMASI 1 TEMMUZ 2018 TARİHİNE ERTELENDİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 21Aralık 2017 gün ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)’de,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi uygulaması Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01.06.2017 tarihinden itibaren başlandığı,

Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 01.01.2018 tarihinden itibaren başlanacağı,

Diğer illerde ise 01.07.2018 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacağı,

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illerindeki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verme kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce bu iller dışındaki  bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.