Bülten 2017

Bülten 2017-135 Eski Nesil Yazar Kasa Kullanımı ile İlgili Süreler

BÜLTEN 2017-135 

ESKİ NESİL YAZAR KASA KULLANIMI İLE İLGİLİ SÜRELER

21 Aralık 2017 gün ve 30277 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 488 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eski nesil yazar kasa kullananların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılma Mecburiyeti yeni esaslara bağlanılmıştır.

Bu konu ile ilgili olarak; 426, 427,437, 450, 465, 466 ve en son 27.07.2016 gün ve  29783 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 473 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır.

Bu son Genel Tebliğ göre;

-2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL’den az olan mükellefler

ve

– Yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın Katma Değer Vergisi Mükelleflerinden“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi olan 1/1/2017 tarihi 1/1/2018 olarak değiştirilmişti.

488 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince, eski nesil yazar kasa kullananların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılma Mecburiyeti mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Not: Tüm seyyar EFT-POS cihazlarını kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorundadır.

Bu genel tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 22.12.2017