Bülten 2017-112 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin Anlaşma Usulü Bölümü Değişmiştir.

BÜLTEN 2017-112

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞİN ANLAŞMA USULÜ BÖLÜMÜ DEĞİŞMİŞTİR.

7 Aralık 2017 gün ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü yeniden düzenlenmiştir.

Bu tebliğ hükümleri yayım tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 09.12.2017