Bülten 2017

Bülten 2017-95 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 484 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/95 )

2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANINA İLİŞKİN 484 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

11.11.2017 gün ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı %14,47  olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranı, daha önce indirilememiş yatırım indiriminin endekslenmesinde ve bazı vergiler ve cezaların 2017 yılı tutarlarının belirlenmesinde kullanılabilecektir.

Yeniden değerleme oranına göre belirlenebilecek vergi ve cezalardan bazıları;

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar, Damga Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Fatura-Fiş ve Amortisman Ayırma Sınırı, Özel Usulsüzlük Cezaları, usulsüzlük cezaları, Gelir Vergisi Tarifesi,  Konut Kira Gelirleri İstisnası, Trafik Para Cezaları, diğer para cezaları.

484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 12.11.2017

 

 

11 Kasım 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30237

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 484)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.