Bülten 2017

Bülten 2017-88 Ekim 2017 Vergi Takvimi

BÜLTEN (2017-88)

EKİM 2017 VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/09/2017 02/10/2017 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/09/2017 02/10/2017 Ağustos 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2017 10/10/2017 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 10/10/2017 16-30 Eylül 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 16/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 20/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 23/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2017 23/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2017 23/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2017 23/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2017 24/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2017 24/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2017 24/10/2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/10/2017 25/10/2017 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2017 26/10/2017 Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2017 26/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2017 31/10/2017 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2017 31/10/2017 Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)