Bülten 2017

Bülten 2017-72 KDV İade Alacaklarının ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsubu Talep Edilebilecek

BÜLTEN 2017-72

KDV İADE ALACAKLARININ ÖTV KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLARA MAHSUBU TALEP EDİLEBİLECEK

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ 22 Haziran 2017 gün ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girdi.

Tebliğin 1 nci maddesiyle yapılan  değişiklik ile, KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

2.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar

Mükellefler, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) aşağıda belirtilen borçlarına (4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç) mahsubunu talep edebilirler.

Tebliğin 2 nci maddesi ile,  KDV Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) “6-Vergi İnceleme Raporu ile İade” bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Bu paragrafda, KDV iade alacağının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu paragraf aşağıdadır.

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

Tebliğin 3. Maddesi ile, KDV Uygulama Tebliğinin  (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

 1.KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,22. 06 .2017