Bülten 2017

Bülten 2017-59 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Mobilya Teslimlerine Getirilen % 8 Kdv Oranı İle Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine Getirilen % 0 (Sıfır) Ötv Oranı Uygulaması 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

BÜLTEN ( 2017/59 )

30 NİSAN 2015 TARİHİNE KADAR MOBİLYA TESLİMLERİNE GETİRİLEN % 8 KDV ORANI İLE BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİNİN TESLİMLERİNE GETİRİLEN % 0 (SIFIR) ÖTV ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Mobilya Teslimlerine Getirilen % 8 Kdv Oranı İle Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine Getirilen % 0 (Sıfır) Ötv Oranı Uygulaması 30 Eylül 2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10106 sayılı Kararname ile; % 18 KDV oranına tabi olan mobilya teslimlerine ilişkin olmak üzere 30/4/2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 8 KDV oranı uygulaması ile % 6,7 ÖTV oranına tabi olan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin teslimlerine ilişkin olmak üzere yine 30 Nisan 2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 0 (sıfır) ÖTV oranı uygulaması, 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

a-Aşağıdaki listede belirtilen malların KDV 0ranı %8 olarak 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

G.T.İ.P. NO: Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82 Bambudan olanlar
9403.83 Hintkamışından
9403.89 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

b-Aşağıdaki listede belirtilen malların ÖTV 0ranı %0(sıfır) olarak 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

GTİP Numarası Mal İsmi
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 84 15.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar 84 (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı) Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19 Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg’ı geçmeyecek kapasitede olanlar

8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama

makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üsten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen fakat 10 kg’ı geçmeyenler

8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı

olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar

8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

c-Bu kararname Yayınlandığı Tarih İtibariyle Yürürlüğe Girmiştir.

Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 07.05.2017

www.erdogduozymm.com